„Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 realizują kolejny, ostatni już etap projektu unijnego „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju". W projekcie bierze udział 56 szkół podstawowych z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szóstych w trzech zakresach:

  • świadomość i ekspresja kulturalna,
  • umiejętności matematyczno-przyrodniczo/techniczne, oraz
  • porozumiewanie się w językach obcych, szczególnie w obszarze techniki i matematyki.

W trakcie zajęć stosowane są metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

W bieżącym semestrze uczniowie realizują następujące projekty: „Jesteśmy społeczeństwem medialnym", „Nasze talenty", „Kodeks drogowy", „Poznaję zakątki Polski", „Zarys kulturowy krajów anglojęzycznych".

W ramach finalizacji projektu, w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi odbył się szkolny etap Olimpiady matematyczno-przyrodniczo-technicznej, a pięcioro uczniów wzięło udział w jej wojewódzkim etapie w Starych Sadach. Etap szkolny polegał na napisaniu testu z zakresu wiedzy matematyczno-przyrodniczo-technicznej, zaś etap wojewódzki olimpiady polegał na napisaniu testu oraz wypowiedzi na temat „Projekt, w którym mogłem się zrealizować". W zmaganiach na szczeblu wojewódzkim Gabriel Szuliński zajął czwarte miejsce, a Weronika Kuśtowska ósme. Analogiczne olimpiady miały miejsce w trzech pozostałych województwach. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki zmierzą się w rywalizacji na szczeblu ponadregionalnym.

Szóstoklasiści zaangażowani w projekt przygotowują się również do festiwalu z zakresu kompetencji artystycznej. Festiwal odbędzie się 15 maja w Iławie, rywalizować będą grupy artystyczne z naszego województwa, a najlepsi zmierzą się w finale na szczeblu ponadregionalnym.

SP3 w Gołdapi realizuje ten projekt drugi rok. W tym czasie odbyły się różnorodne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych. Miały również miejsce dwie wycieczki do Warszawy. Uczestnicy projektu doskonalili swoje umiejętności zarówno z zakresu wiedzy ścisłej, z zakresu języka angielskiego, jak i umiejętności artystycznych. Różnorodność tematyczna pozwoliła każdemu znaleźć coś dla siebie, uczniowie doskonalili pracę metodą projektu, współdziałanie w grupach, uczyli się poprzez twórczą rywalizację i zgodnie z ideą projektu, rozwijali się twórczo doskonaląc swoje umiejętności kluczowe.

Małgorzata Górko