Przypominamy o otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2021 roku. Termin składania ofert mija 3 lutego br.

http://www.goldap.pl/pl/229/29360/zapraszamy-organizacje-pozarzadowe-do-skladania-ofert-do-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-221-roku-.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.