26 stycznia br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał z Krzysztofem Świtajem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „TOP-KOP” Krzysztof Świtaj, umowy dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji w ramach projektu "Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap":

  1. zamknięcie pętli kinezyterapeutycznej wokół strefy „A” ochrony uzdrowiskowej o wartości 968 883,71 zł brutto,
  2. budowa skweru kinezyterapeutycznego we wschodniej części centrum uzdrowiska Gołdap o wartości 1 453 996,46 zł brutto.


Wymienione zadania realizowane będą w ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020. Gmina Gołdap na realizację zadań objętych projektem pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 986 672,72 zł. Całkowita jego wartość to prawie 3,7 mln zł. Przypomnimy, zakres całego projektu obejmuje:

  1. Budowę drogi rowerowej wzdłuż prawej strony ulicy Wczasowej, od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Promenada Zdrojowa oraz modernizacja istniejącego chodnika wzdłuż strony lewej.
  2. Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wzdłuż ul. Promenada Zdrojowa, a także budowę znaku przestrzennego "Gołdap" naprzeciwko powstającego Zakładu Przyrodoleczniczego.
  3. Budowę skweru kinezyterapeutycznego (park trampolin, poziome linarium, miejsce wypoczynkowe i inne obiekty małej architektury) oraz 26 miejsc postojowych między Placem Zwycięstwa a ulicą Wąską.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.