Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto oraz Joanna Łabanowska Zastępca Burmistrza Gołdapi wraz z samorządowcami z obszaru EGO spotkali się dziś w Kancelarii Prezydenta RP z Ministrem Andrzejem Derą. Spotkanie dotyczyło Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. W spotkaniu udział wzięli również Wicemarszałek Woj. Warmińsko-Mazurksiego Marcin Kuchciński oraz Senator Małgorzata Kopiczko.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.