Urząd Miejski informuje o możliwości odbioru PIT-ów za 2020 rok przez osoby, które w 2020 roku współpracowały z Urzędem Miejskim w Gołdapi, czego wynikiem było otrzymanie wynagrodzenia bądź diety, w szczególności:

  • członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych oraz osoby biorące udział w wyborach,
  • przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych gminy Gołdap (sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli).

Pity będzie można odebrać po okazaniu dowodu osobistego w dniach 03.02.2021 r. do 23.02.2021 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańców, parter, Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

UM w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.