Gmina Gołdap do marca br. realizuje działania w ramach projektu "Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzenia się choroby zakaźnej COVID-19".

Na ten cel pozyskaliśmy ponad 200 tysięcy złotych dotacji (95% wartości zadania) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Projekt obejmuje pomocą 63 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi świadczących usługi opiekuńcze.

W ramach działań projektu zakupione zostały środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące (maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki ochronne, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji ciała i powierzchni) dla wszystkich uczestników projektu. Świadczona jest również pomoc psychologiczna formie konsultacji psychologicznych (indywidualnych lub telefonicznych), która w tym trudnym czasie jest tak bardzo potrzebna. Kluczowym zadaniem w projekcie jest zakup i dostarczenie całodziennego wyżywienia podopiecznym gołdapskiego ośrodka, którzy są objęci projektem i korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Łączna wartość tej usługi to prawie 125000 złotych. Tym samym udało nam się wesprzeć lokalną branżę gastronomiczną, która jest szczególnie dotknięta ograniczeniami spowodowanymi pandemią.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.