Burmistrz Gołdapi informuje o konieczności zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo ( późna jesień, zima, wczesna wiosna) a jej źródłem są wymienione ptaki.

Zwalczanie choroby dla gospodarstw zajmujących się produkcją drobiu skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi. Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tą chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.