Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że podstawą wymiaru podatków są dane z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów. Za prawidłowe prowadzenie ewidencji, w tym również za aktualizację danych zawartych w ewidencji odpowiedzialny jest starosta. Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi nastąpiła zmiana, może ulec zmianie wysokość naliczonego podatku.

Na powyższe zmiany nie ma wpływu Burmistrz Gołdapi.

*Urząd Miejski w Gołdapi nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane z ewentualnymi zmianami powinny być kierowane do Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.