Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż od dnia 06.04.2021 r. przystępuje do prac związanych z weryfikacją zgodności liczby osób zamieszkujących nieruchomości z liczbą osób zgłoszonych w tzw. "deklaracji śmieciowej".

Informujemy również, że do dnia 02.04.2021 r. mieszkańcy Naszej Gminy, którzy nie zawarli pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomości są proszeni o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Gołdapi w celu korekty deklaracji. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w powyższej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, w punkcie obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub wysłać pocztą.

Deklaracja dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://www.goldap.pl/pl/229/29731/informacja-dot-weryfikacji-zgodnosci-liczby-osob-faktycznie-zamieszkujacych-nieruchomosci-.html

UM w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.