Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gołdapi w związku z sytuacją epidemiologiczną zostały przesunięte na 9 maja 2021 roku.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.