W dniach 30 i 31 marca odbywała się online wizyta studyjna zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach projektu ,,Innova SPA 4 Health". Projekt ten ma na celu nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami wspierającymi rozwój wodolecznictwa, wód termalnych i turystyki uzdrowiskowej z Francji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Portugalii, Słowenii, Węgier oraz Warmii i Mazur. W projekcie biorą także udział gminy z naszego regionu posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej (Miłomłyn, Frombork, Lidzbark Warmiński, Górowo Iławeckie) oraz gmina Gołdap, jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach. Uczestników wirtualnego spotkania przywitał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazruskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes WMARR Marek Karólewski. W trakcie wydarzenia przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie prezentowali zagadnienia związane z potencjałem turystycznym oraz gospodarką Warmii i Mazur, a także kierunki rozwoju regionu. Kolejnym elementem wizyty była prezentacja potencjału uzdrowiskowego Warmii i Mazur. Gołdap i jej walory turystyczno-gospodarcze przedstawił Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi. Dodatkowo Joanna Łabanowska Zastępca Burmistrza omówiła zagadnienia związane z inwestycjami uzdrowiskowymi oraz pozyskanymi na ten cel środkami z Unii Europejskiej przez gminny samorząd, jak również lokalnych przedsiębiorców działających w branży uzdrowiskowo-turystycznej. Ważnym punktem prezentacji Gołdapi były wystąpienia przedstawicieli gołdapskiego sanatorium oraz ośrodka rehabilitacji dzieci i młodzieży, a także jedynego w naszym powiecie czterogwiazdkowego hotelu z usługami okołozdrowotnymi. Oprócz Gołdapi prezentowały się również: Lidzbark Warmiński, Frombork, Górowo Iławeckie oraz Miłomłyn. Marta Piskorz, koordynator projektu, Dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej w WMARR przedstawiła wykład: Zdrowe życie inteligentną specjalizacją regionu. Prezes Fundacji Promocji Turystyki Medycznej Mariusz Arent zaprezentował wykład pod nazwą ,,Turystyka medyczna". Podczas wizyty wystąpił również Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka Zdroju z prezentacją: ,,Innowacje szansą na rozwój uzdrowisk". Do tej pory w ramach projektu ,,InnovaSPA 4 Health" odbyło się 5 wizyt studyjnych (Francja, Węgry, Litwa, Portugalia i Rumunia), w tym cztery stacjonarnie. Pierwotnie wizyta studyjna w Polsce, również miała mieć charakter stacjonarny. Podczas tej wizyty planowano m.in. pobyt i konferencję w Gołdapi, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną wizyta studyjna odbyła się w formule online.

Urząd Miejski w Gołdapi
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.