Gmina Gołdap 31 marca złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie trzy wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Grabowo, Górne i Dunajek. Wnioskowana dotacja celowa w wysokości 37 529,10 zł zostanie przeznaczona na zakup motopompy pływającej, kamery termowizyjnej oraz wentylatora oddymiającego. Całkowity koszt zadania to 41 699,00 zł wkład własny gminy wynosi 10%. Mamy nadzieję, iż Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego uwzględni potrzeby naszych jednostek w zakresie poprawy efektywności i bezpieczeństwa prowadzonych akcji ratowniczych i otrzymamy pozytywną decyzję o dofinansowaniu wniosków z budżetu województwa.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.