13 kwietnia 2013 roku Gołdap została włączona do prestiżowej Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow, kiedy to w fińskim Kristinestad członkostwo Gołdapi przyznał Międzynarodowy Komitet Koordynujący.

Idea Cittaslow wywodzi się z ruchu Slow Food i narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Rok później cztery włoskie miasteczka powołały do życia międzynarodowe stowarzyszenie Cittaslow. Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku dzięki czemu kilkanaście miesięcy później powołano Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow. Docenienie potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, doskonale wpisujący się w założenia zrównoważonego rozwój. Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia. Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej wytwórczość i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności. Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem. Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców, które zobowiązały się realizować cele ruch, czyli wszechstronnie pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców. Obecnie w sieci, poza licznymi miastami z Warmii i Mazur, są również ośrodki z innych regionów Polski. Na całym świecie do ruchu należy ponad 260 miast z 30 krajów. Siedzibą biura Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow jest włoskie miasto Orvieto. Przynależność do Cittaslow to dla nas ogromny prestiż i zaszczyt.

Gołdap doskonale wpisuje się w idee miast Cittaslow, czyli miejsc przyjaznych mieszkańcom, w których główną wartością jest harmonijne tempo życia. Chcemy nadal podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju opartego na poszanowaniu lokalnej specyfiki, zasobów, tradycji i historii. Gołdap jako członek Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow opracowała wspólnie z innymi miastami z naszego regionu: „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”, dzięki któremu w ostatnim czasie możliwa była realizacja takich inwestycji jak: „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”, „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 3 na pracownię garncarską” „Urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap”, czy „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Termomodernizacja obiektu szkolnego”. Łączna wartość tych inwestycji to kwota ponad 8 mln zł, a pozyskane dofinansowanie wyniosło ponad 6 mln zł.

 

 

Od kilku lat, za każdym razem w innym miasteczku sieci, odbywa się Festiwal Cittaslow. VI Festiwal Cittaslow odbył się w Gołdapi 9 maja 2015 roku. Przedstawiamy kilka fotograficznych wspomnień z tego wydarzenia.
W promocję idee Cittaslow chętnie angażują się gołdapskie instytucje. Każdego roku we wrześniu w ramach „Niedzieli Cittaslow” Grupa Flash Zone działająca przy gołdapskim Domu Kultury organizuje niezwykle widowiskowe i barwne pokazy, przyciągające mieszkańców, turystów i gości naszego miasta. W akcje promocji idei Cittaslow regularnie angażują się również gołdapskie przedszkolaki. Dzieci w ramach ,,Tygodnia Cittaslow" wykonują prace plastyczne, których motywem przewodnim jest - pomarańczowy ślimak, prowadzone są również tematyczne zajęcia edukacyjne. Dziś przedstawiamy wybrane przykłady inicjatyw związanych z promocją idei Cittaslow w naszym mieście. Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym, instytucjom, organizacjom, które podejmują różnorodne akcje i inicjatywy związane z tym tematem. Działamy dalej! Jesteśmy dumni, że jesteśmy wśród miast stawiających na jakość życia!

Dziękujemy Cittaslow International!
Dziękujemy Cittaslow Polska!

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.