Do 16 kwietnia Urząd Marszałkowski przyjmował wnioski do konkursów ,,Małe granty na infrastrukturę sportową" oraz ,,Łączy nas turystyka".

Gmina Gołdap złożyła wniosek na poprawę warunków higieniczno-sanitarnych naszego kompleksu hala-basen poprzez zakup nowoczesnych szafek szatniowych z bezkluczykowym systemem zamykania. Na to zadanie mamy szansę pozyskać dotację w kwocie 44 275,00 zł. Do konkursu ,,Łączy nas turystyka" złożyliśmy wniosek, w którym zaplanowano zakup i montaż 4 lamp solarnych z oprawami LED do oświetlenia terenu wokół toru rowerowego pumptrack oraz zadarnienie skarp trawą z rolki w celu ich umocnienia i stabilizacji. Dodatkowym elementem będzie również nowa wiata rowerowa, która stanie w centrum miasta w pobliżu samoobsługowej stacji rowerowej. W tym konkursie staramy się o dotację w kwocie 20 000,00 zł.

Ubiegamy się również o środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9 kwietnia złożyliśmy wniosek na budowę dedykowanego oświetlenia przejść i zmianę nawierzchni na antypoślizgową w strefie oczekiwania czterech przejść: 3 w rejonie Ronda Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i 1 przy ul. Lipowej (w obrębie skrzyżowania ulicy Słonecznej i Żeromskiego). Wniosek ma charakter uzupełniający do inwestycji, która realizowana będzie w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok i w przypadku pozyskania dotacji pozwoli na kompleksowe doświetlenie przejść w obrębie placu Zwycięstwa.

Czekamy na rozstrzygnięcia konkursów.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.