Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że w miejscowościach Babki i Żelazki zakończono zadanie pod nazwą „Dogońmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegeerowskich”.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, ze na terenie gminy Gołdap trwa nadal realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich przewidzianych w budżecie gminy na rok 2020.


Wyrazy głębokiego współczucia Dorocie Łasicy i Jej Bliskim
z powodu śmierci TATY
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi wraz z Radnymi Rady Miejskiej


Urząd Miejski w Gołdapi informuje, ze świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbędzie się w naszym mieście w zmienionej formule.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że w dniach 3-5 listopada jednostka wojskowa na kompleksie K-430 PPC Botkuny i K-7584 Jabłońskie prowadzić będzie zajęcia, w ramach których będą używane środki pozoracji pola walki.

Wszystkim leśnikom, myśliwym i jeźdźcom z okazji Waszego święta życzymy wszelkiej pomyślności. Niech każde spotkanie w kniei napełnia radością, obfituje w przyjaźń i darzy zdrowiem. Życzymy sukcesów na niwie łowieckiej i w życiu prywatnym.

Tomasz Rafał Luto, Burmistrz Gołdapi
Wojciech Hołdyński, Przewodniczący Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Gołdapi informuje o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. nadzoru inwestorskiego w wydziale infrastruktury i inwestycji komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.