Urząd Miejski w Gołdapi informuje o naborze  na wolne stanowisko prowadzenia punktu obsługi mieszkańców w wydziale ds. administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Gmina Gołdap, tak jak cała Polska, od poniedziałku 26 października przechodzi na zdalne nauczanie dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci  Mirosława Zajączkowskiego
Radnego Rady Miejskiej w Gołdapi 

składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi  Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci  Mirosława Zajączkowskiego
Radnego Rady Miejskiej w Gołdapi 

składają
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi  


Siedmiometrowy dąb jest oficjalną pamiątką jubileuszu i pierwszym z 450 drzew, które zostaną posadzone z tej okazji przez mieszkańców Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że zakończono realizację zadania pod nazwą „Budowa miejsca integracji społeczności lokalnej w miejscowości Górne w Gminie Gołdap” realizowanego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2020 roku.

Urząd Miejski w Gołdapi przedstawia komunikat dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Od 19 października br. Urząd Miejski w Gołdapi ogranicza działalność poprzez wprowadzenie zasady zachowania minimalnego kontaktu osobistego mieszkańców z urzędnikami.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty nieustannej satysfakcji z rozwijania uczniowskich pasji i talentów. Niech kształtowanie młodych umysłów przynosi Państwu radość i sprzyja samorealizacji.

Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Gołdapi zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gołdap do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, ze rusza nabór wniosków do budżetu obywatelskiego gminy Gołdap na 2021 rok. Pula środków to 150.000zł.