Burmistrz Gołdapi ogłasza ustne przetargi na dzierżawę gruntów pod sezonowe stoiska usług gastronomicznych i rekreacyjnych (np. sprzedaż lodów, wypożyczalnia rowerów, itp.) w okresie 1 czerwca do 31 sierpnia br.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że gmina Gołdap w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021” zapewnia możliwość dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji suk/kotek lub kastracji psów/kotów posiadających właściciela oraz pokrycie 100% kosztów zabiegów sterylizacji kotek lub kastracji kotów wolno żyjących pozostających pod opieką społecznych opiekunów.

Urząd Miejski w Głdapi informuje, że kolejny podmiot przystąpił do programu „Gołdap Przyjazna Weteranom”. Restauracja Turystyczna oferuje weteranom 10% zniżki na dania z karty menu.


Wyrazy głębokiego współczucia Tomaszowi Mikielskiemu
i Jego Bliskim z powodu śmierci ŻONY
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że w związku z pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, oficjalne uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej nie będą organizowane.

W tym szczególnym dniu, pragniemy podziękować całemu środowisku medycznemu za codzienną służbę na rzecz drugiego człowieka. Życzymy zdrowia, realizacji zawodowej oraz wytrwałości w trudnym czasie pandemii. Niech Wasza praca będzie doceniona, a życzliwość i wdzięczność pacjentów towarzyszą Wam każdego dnia.

Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że Uniwersyteckie Centrum Kliniczne prowadzi rekrutację uczestników z grupy ryzyka na badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej z makroregionu północnego (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Urząd Miejski w Gołdapi, że  2 kwietnia kasa urzędu czynna będzie tylko do godziny 12:00.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że gmina Gołdap 31 marca złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie trzy wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że w dniach 30 i 31 marca odbywała się online wizyta studyjna zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach projektu "Innova SPA 4 Health".

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego wybory uzupełniające do rady miejskiej Gołdapi w związku z sytuacją epidemiologiczną zostały przesunięte na 9 maja 2021 roku.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż od 6 kwietnia przystępuje do prac związanych z weryfikacją zgodności liczby osób zamieszkujących nieruchomości z liczbą osób zgłoszonych w tzw. "deklaracji śmieciowej".