Z tej okazji wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych życzymy wielu ciekawych inspiracji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękujemy za wytrwałość, wielkie serca i trud wkładany w działania na rzecz gołdapskiej społeczności.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że w związku z pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie będą organizowane.

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto spotkał się dziś z dyrektorami gminnych jednostek, instytucji kultury, prezesami zarządów spółek gminnych, a także kierownikami wydziałów urzędu.

Urząd Miejski w Gołdapi ma świadomość, jak dotkliwie przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną są obecnie doświadczeni reżimem ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej.


Wyrazy głębokiego współczucia Wioletcie Janik
Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie
i Jej Bliskim
z powodu śmierci MAMY
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w GołdapiWyrazy głębokiego współczucia Stefanowi Piechowi
wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi
i Jego Bliskim
z powodu śmierci SYNA
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Urzad Miejski w Gołdapi, w związku z opracowywaniem przez miasta - członków Sieci Cittaslow Koncepcji Rozwoju Strategicznego Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że  z dotacji na budowę oczyszczalni przy domach jednorodzinnych i wielorodzinnych przekazanych do użytkowania mogą skorzystać osoby fizyczne. W przypadku, gdy ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację można uzyskać na wybudowanie tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego budynku.