Wyrazy głębokiego współczucia Marii Skibie i Jej Bliskim z powodu śmierci Taty
składają
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w GołdapiWyrazy głębokiego współczucia Naszej Drogiej Koleżance Marii Skibie i Jej Bliskim
z powodu śmierci Taty
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi


Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie,
z okazji Waszego Święta przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia radości, pociechy z wnucząt, długich lat życia w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.

Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej

W związku z trwającą falą mrozów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, Urza miejski w Gołdapi zwraca się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.


Wyrazy głębokiego współczucia Bożenie Kalinowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi i Jej Bliskim
z powodu śmierci Brata
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w GołdapiWyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci Ryszarda Słowikowskiego
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Gmina Gołdap zakończyła realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: „Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie” oraz „Garncarska Wioska”.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, ze gmina Gołdap na 2021 rok zaplanowała szereg inwestycji na terenie miejskim i wiejskim.

Urząd Miejski w Gołdapi zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Gołdap w 2021 roku. Oferty należy składać do 3 lutego.