Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2021/2022.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu: 87 615 12 29, 601 405 790.

Drogi gminne na terenie gminy Gołdap, poza obszarem miasta, utrzymuje PPHU ,,TRANSROM” Sp. z o. o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów 87-615 01 73.

Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:

  1. drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap – Jarosław Duchnowski, tel. 87 615 60 21, 694 484 956
  2. ulice gminne na terenie miasta Gołdap – Magda Zymkowska, tel. 87 615 60 52,
  3. w przypadku absencji ww. osób oraz po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Jarosław Duchnowski.

Należy nadmienić, że utrzymanie dróg, ulic i chodników w okresie zimowym w stanie całkowitego bezpieczeństwa w szczególności przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi na całym podległym terenie, będzie niemożliwe do wykonania jednocześnie ze względów technicznych.

 

Wykaz dróg i ulic gminnych przedstawia zał. Nr 1

 

Drogi i ulice powiatowe na terenie miasta i gminy utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać na numer telefonu 87 615 09 89.

Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta i gminy utrzymuje PPHU „TRANSROM” Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 520 20 30, 883 353 482.

Ulice położone w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej utrzymuje PGK Sp. z o.o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 615 12 29, 601 405 790.

 

UWAGA !

SWOJE UWAGI I PROŚBY MOŻNA RÓWNIEŻ ZGŁASZAĆ DO PUNKTU MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPI TEL. 87 615 60 57

 

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości

Gdy za oknami robi się chłodno i pojawia się pierwszy śnieg, właściciel lub zarządca budynku powinien być gotowy do wykonywania dodatkowych prac. Powszechnie wiadomo, że jest on zobowiązany do odśnieżania chodników i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na podległym mu terenie. Ale trzeba wiedzieć, że zimowe obowiązki zarządcy to nie tylko odśnieżanie. Właściciel nieruchomości lub działający w jego imieniu zarządca musi wykonywać podczas zimy także szereg innych prac w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników obiektów.

 

Bezpieczny chodnik to podstawa

Usuwanie lodu i śniegu z chodników otaczających nieruchomość lub stanowiących integralną część osiedla ma nie tylko względy praktyczne. Nie chodzi jedynie o umożliwienie swobodnego przemieszczania się mieszkańców, jest to także wymóg regulowany ustawowo. Jeśli zarządca nieruchomości nie zadba o oczyszczenie chodnika, dróg i innych pieszo-jezdnych ciągów komunikacyjnych i w wyniku tego dojdzie do wypadku musi być świadomy, że będzie musiał wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieruchomości, w których występuje duży przepływ ludności. W takich miejscach bardzo łatwo o pośliźnięcie się przechodnia na nieodśnieżonej albo śliskiej powierzchni chodnika. Bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie usunięcie śniegu i lodu z chodnika czy schodów znajdujących się na zewnątrz zarządzanego obiektu. Dodatkowym zabezpieczeniem dla mieszkańców mogą być na przykład specjalne maty antypoślizgowe, które można położyć na schodach oraz w ich pobliżu.

 

Odśnieżanie nie kończy się na ogrodzeniu

Właściciel posesji, a tym samym także zarządca znajdującej się na niej nieruchomości muszą również dbać o bezpośrednie sąsiedztwo działki. Taki wymóg stawia przed nimi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarządca, właściciel ma obowiązek sprzątania chodnika, który znajduje się „bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Trzeba jednak pamiętać, że za chodnik uznaje się także nieutwardzoną część drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych.

 

Nie tylko odśnieżanie chodnika

Bardzo często nawet właściciel nieruchomości nie ma pojęcia o tym, że ciąży na nim obowiązek usuwania sopli, nawisów lodowych czy śniegu z dachu budynku. Tę kwestię od dawna szczegółowo reguluje prawo budowlane. Zgodnie z nim zimowe obowiązki zarządcy obejmują także zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku między innymi podczas występowania intensywnych opadów atmosferycznych oraz ich następstw. W związku z tym zarządca musi dbać także o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli i nawisów lodowych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. Ponadto obowiązkiem zarządcy jest odpowiednie zabezpieczenie budynku i terenu wokół niego poprzez utworzenie strefy ochronnej na czas trwania prac na wysokości.

 

Obowiązek, o którym często się zapomina

Intensywne opady śniegu lub inne zjawiska meteorologiczne czy sejsmiczne powodują, że na zarządcy ciąży również obowiązek okresowej i doraźnej kontroli stanu technicznego nieruchomości. Terminy kontroli okresowych są uzależnione od rodzaju i przeznaczenia nieruchomości i są regulowane ustawowo. Jednak w razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych czy intensywnych opadów śniegu każdorazowo zarządca jest zobowiązany do doraźnej kontroli budynku, a w szczególności dachu. Ma to na celu sprawdzenie między innymi czy nie grozi nam katastrofa budowlana ze względu na znaczne przeciążenie dachu. Jednak takie kontrole muszą być szczegółowo ewidencjonowane w książce obiektu i przeprowadzane jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (na przykład osoby uprawnione do kierowania budową).

 

Załącznik nr 1
Szczegółowy wykaz zimowego utrzymania dróg na terenie wiejskim.

Wykaz ulic gminnych:
Akacjowa, Bema, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Ełcka, Gumbińska, Jaworowa, Jodłowa, Kajki, Kombatantów, Konopnickiej, Królewiecka, Klonowa, Lipowa, Lwowska, Mazurska, Mikołajczyka, Modrzewiowa, Nad Jarem, Ogrodowa, Olecka, Okrężna, Osiedle II, Plac Zwycięstwa, Plażowa, Polna, Promenada Zdrojowa, Różana, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Stadionowa, Topolowa, Warszawska, Wczasowa, Wierzbowa, Zadumy.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 


z życia Gołdapi

Finały WOŚP w Gołdapi

Z okazji 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dom Kultury w Gołdapi zaprasza do obejrzenia wystawy plenerowej przed urzędem miejskim pt. "WOŚP w Gołdapi w latach 2009-2012".

Więcej…

Ciemność, widzę ciemność

Na części ulic w mieście jest dziś ciemno. Zobaczyć to można na filmiku nadesłanym przez jednego z czytelników. Kierowcy, uważajcie na pieszych! Piesi - uważajcie podczas przechodzenia przez jezdnię, także na pasach. Kierowcy mogą czasem was nie dostrzec na czas.

Więcej…

Wkrótce Festiwal Gitarowy Erupcja

Już wkrótce Festiwal Gitarowy Erupcja. W dniach 28 i 29 stycznia w Domu Kultury w Gołdapi odbędą się warsztaty i koncerty, na które serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gitary.

Więcej…

Pierwsze w 2022 roku spotkanie MKF

12 stycznia w kinie Kultura odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie małomiasteczkowego klubu filmowego. Widzowie obejrzeli film pt. „Niefortunny numerek lub szalone porno”.

Więcej…

Grzywna zapłacona, radny na wolności

Gołdapski radny, któremu sąd zamienił nałożone grzywny na areszt, jest już na wolności. Spędził w nim tylko kilka dni. Dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że to siostra spłaciła część grzywny, której nie odsiedział.

Więcej…

Ferie z klubem wojskowym

Klub wojskowy zaprasza dzieci ze środowiska wojskowego na zajęcia podczas ferii zimowych.

Więcej…

Ferie w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat do wspólnych, zimowych zabaw. Zajęcia w ramach „Ferie w bibliotece” będą prowadzone od wtorku do piątku w dniach 25 stycznia - 4 lutego.

Więcej…

Uważaj w lesie, będą zbiorowe polowania

Nadleśnictwo Gołdap informuje o planowanych na dni: 13-15, 21 oraz 28 stycznia polowaniach zbiorowych na terenie gmin Gołdap i Dubeninki.

Więcej…

Nowy prezes powiatowej spółki rozpoczął pracę

Zgodnie z zapowiedzią starosty Marzanny Wardziejewskiej z końca minionego roku, od wczoraj powiatową spółką GoldMedica kieruje Mariusz Szubert. Umowa o pracę została z nim  zawarta na 3 lata.

Więcej…

Powiat zrezygnował z drogowej inwestycji

Nie będzie przebudowy ul. skrzyżowania ul. Krzywej i Wolności, nie będzie przebudowy fragmentu ul. Wolności. Władze powiatu wycofały się z tej inwestycji.

Więcej…

DK zbiera gadżety na licytacje WOŚP

Dom Kultury w Gołdapi przyłącza się do działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do 27 stycznia w siedzibie DK przy ul. Krótkiej 2 zbierane będą gadżety na licytacje.

Więcej…

Więcej odwiedzających informację turystyczną

Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi podsumowało miniony rok. W roku 2021 odwiedzone zostało ponad 14,4 tysiąca razy, co w stosunku do roku 2020 oznacza wzrost o prawie 2,2 tysiąca.

Więcej…

Dubeninki

Sołtysi z gminy Dubeninki dostaną więcej

Rada gminy Dubeninki zwiększyła wysokość diet przysługujących sołtysom za udział w posiedzeniach rady. Od 1 stycznia będą dostawać 40 procent więcej niż dotychczas.

Więcej…

Wójt z podwyżką do minimalnego poziomu

29 grudnia rada gminy Dubeninki zmieniła wysokość wynagrodzenia przysługującego wójtowi Ryszardowi Zielińskiemu. Podobnie jak inni włodarze w naszym powiecie, jego nowe wynagrodzenie będzie na najniższym możliwym poziomie, przewidzianym w aktualnie obowiązujących przepisach.

Więcej…

Budżet gminy Dubeninki na 2022 rok uchwalony

29 grudnia rada gminy Dubeninki uchwaliła budżet gminy na 2022 rok. 11 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Więcej…

Gmina kupiła kolejny ciągnik

Arbos to kolejny po zetorze ciągnik, który dołączył do "gminnej stajni" w Dubeninkach. Zakup lekkiego traktorka w założeniach ma ułatwić zimowe utrzymanie chodników w osiedlowych częściach gminy.

Więcej…

Przeżyli razem ponad 50 lat

9 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbyła się uroczystość wręczenia czterem parom z teremu gminy Dubeninki Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Więcej…

Nowy sprzęt w gminie Dubeninki

Dziś na plac przy Urzędzie Gminy w Dubeninkach wjechał nowy Zetor Fronterra CL140. To najnowszy nabytek gminy.

Więcej…

Komisja w Dubeninkach zaopiniowała nowe stawki podatku

W ubiegłym tygodniu komisja stała rady gminy Dubeninki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określający stawki podatku od nieruchomości, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Więcej…

Warsztaty tworzenia ozdób z cementu

Koło Gospodyń Wiejskich "Sękacz” w Kiekskiejmach zaprasza dorosłych mieszkańców Żytkiejm i okolic do udziału w warsztatach twórczych ph. "Cementujemy znajomości".

Więcej…

W Żytkiejmach odsłonięto "Mazurskie okno pamięci"

Obok dawnej drewnianej remizy OSP w Żytkiejmach zamontowane zostało „Mazurskie okno pamięci”, prezentujące ludzi i wydarzenia związane z Żytkiejmami. Dziś zostało ono uroczyście odsłonięte.

Więcej…

Mazurskie okno pamięci w Żytkiejmach

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zapraszają na odsłonięcie „Mazurskiego okna pamięci mieszkańców Żytkiejm i okolic”.

Więcej…

sport

Zagrali dla Julka

W ostatnią niedzielę Akademia Piłkarska 2017 Gołdap zorganizowała kolejny charytatywny turniej piłki nożnej dla dzieci ph. "Gramy dla Julka".

Więcej…

XXX Bieg Jaćwingów za miesiąc

W dniach 12 i 13 lutego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi planuje zorganizować XXX Bieg Jaćwingów.

Więcej…

Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc

Otwarte zawody w wyciskaniu sztangi leżąc odbędą się 5 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Placówek oświatowych w Baniach Mazurskich. Początek o godzinie 11:00.

Więcej…

Zagraliśmy dla Julka

Mali piłkarze z Akademii Piłkarskiej 2017 Gołdap zagrali dla chorego Julka. Rozegraliśmy Mikołajkowy turniej piłki nożnej dla dzieci. W trakcie przerw licytowaliśmy gadżety piłkarskie min. piłkę z podpisami piłkarzy Jagiellonii Białystok oraz koszulki kibicowskie i meczowe Piasta Gliwice.

Więcej…

6 miejsc na podium w Bezledach

18 grudnia w Gminnej Hali Sportowej w Bezledach odbyły się III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Regionu Bartoszyce w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięli udział również gołdapianie. Zdobyli sześć miejsc na podium.

Więcej…

Na szkoleniu dla trenerów

W dniach 10 i 11 grudnia na stadionie Jagiellonii Białystok oraz w hali sportowej trenerzy Akademii Piłkarskiej 2017 Gołdap uczestniczyli w konferencji dla trenerów piłki nożnej.

Więcej…

Udany występ w Kętrzynie siatkarzy z „trójki”

19 grudnia w hali MOSiR w Kętrzynie odbył się I Wojewódzki Turniej Eliminacyjny w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of moving 2022. 34 zespoły chłopców rywalizowały w trzech konkurencjach: dwójek (2011 i mł.), trójek (2010 i mł.) oraz czwórek (2009 i mł.).

Więcej…

Pierwsze miejsce i awans do finału województwa

Zwycięstwem młodych siatkarzy ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi zakończył się półfinał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Mini Piłce Siatkowej „2” chłopców. Rozegrany on został w Szczytnie.

Więcej…

Pierwsza runda rozgrywek za nami

Zakończyła się pierwsza runda Północnej Ligi Regionalnej tenisa stołowego. UKS Gołdap Zdrój uplasował się na trzecim miejscu.

Więcej…

Pioruny na Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Płetwach

W dniach 11-12 grudnia w Olecku odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski oraz Finał Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach. Do rywalizacji o najwyższe trofea w Polsce stanęli również zawodnicy MUKS Piorun Gołdap.

Więcej…

z regionu, kraju i świata

Jechał pijany rowerem, zapłaci 2,5 tysiąca

Z początkiem tego roku weszły w życie przepisy zaostrzające kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Zmiana sprawiła, że znacząco wzrosły kwoty mandatów m.in. za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Wczoraj na Mazurach przekonał się o tym 42-letni rowerzysta.

Więcej…

Kolejne uderzenie w nielegalny hazard

Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała 7 osób podejrzanych o organizację nielegalnego hazardu. Gry urządzano w ponad 40 lokalach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Więcej…

12 tys. w ramach RKO w 12 minut

Około 12 minut - tyle średnio trwa wypełnienie wniosku na Platformie Usług Elektronicznych ZUS o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W ramach programu rodzice dzieci mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. zł.

Więcej…

Nowi funkcjonariusze w szeregach SG

5 stycznia w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie 12 nowych funkcjonariuszy.

Więcej…

Bilans kontroli legalności zatrudnienia

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2021 roku przeprowadzili 210 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Objęto nimi prawie 6 tysięcy obcokrajowców i stwierdzono, że 825 osobom powierzono pracę nielegalnie.

Więcej…

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na dzieci

Od 1 stycznia 2022r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Więcej…

Od 1 kwietnia można będzie wnioskować o żłobkowe

Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Więcej…

Nowy rok i nowe zasady naboru do służby

65 nowych etatów w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej czeka na chętnych w roku 2022. Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady dotyczące ustalenia terminu złożenia dokumentów, ponadto nie ma limitu wiekowego dla kandydatów.

Więcej…

Ważność bonu turystycznego przedłużona

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, nie muszą się martwić, że on przepadnie. Rząd wydłużył możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym z końca  marca 2022r. do 30 września 2022r.

Więcej…

Wnioski o „500 plus” na kolejny okres świadczeniowy

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r. można składać do ZUS od 1 lutego 2022r. Od stycznia ZUS będzie przyjmował wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Więcej…

na sygnale

Drzewo przewróciło się na przystanek

Około godziny 9:35 w trakcie patrolu drogi krajowej nr 65, w pobliżu skrzyżowania z drogami na Górne i Dzięgiele, policjanci zauważyli drzewo leżące na przystanku autobusowym.

Więcej…

Mocno wiało, dużo interwencji strażaków

Od północy do godziny 20 strażacy odnotowali 17 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem lub mających bezpośrednio z nim związek. Przede wszystkim usuwali powalone na drogi drzewa, ale nie tylko. W jednym przypadku np. zapewnili mieszkańcowi potrzebna mu energię elektryczną.

Więcej…

Paliły się śmieci

Do nietypowego pożaru doszło dziś przed godziną 15 w stacji przeładunkowej odpadów w Kośmidrach. Zapaliły się śmieci w prasokontenerze częściowo wypełnionym odpadami zmieszanymi.

Więcej…

Drewniany budynek spłonął

Do pożaru drewnianego budynku gospodarczego doszło dziś w południe w Łojach. Spłonął on całkowicie.

Więcej…

Strażacy interweniowali przy pożarze kotłowni

Do pożaru doszło dziś około godziny 17 w kotłowni znajdującej się przy budynku mieszkalnym przy ul. Wczasowej w Gołdapi.

Więcej…

Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców

Dziś od wczesnych godzin rannych gołdapscy policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców. 31-letni kierowca opla na długo zapamięta ten dzień.

Więcej…

Wysokie mandaty za wykroczenia

1500 złotych mandatu za przekroczenie prędkości o 56km/h to do tej pory najwyższy mandat, jaki przyszło nałożyć policjantom drogówki z Gołdapi.

Więcej…

Oszuści w internecie nie próżnują

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi w bieżącym roku została powiadomiona już o dwóch oszustwach z wykorzystaniem internetu. W obu przypadkach osoby straciły ponad 3 tysiące złotych każda.

Więcej…

Potrącone zwierzę ma się dobrze

Policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi uratowali młodego koziołka, który został potrącony w wyniku zdarzenia drogowego.

Więcej…

Czołowe zderzenie vw i bmw

Do czołowego zderzenia volkswagena golfa i bmw doszło dziś o po godzinie 5 na drodze wojewódzkiej 650 w Jeziorkach Wielkich.

Więcej…

Samochód zjechał z drogi i dachował

Dwie osoby trafiły do szpitala po porannym wypadku w Kozakach na drodze krajowej nr 65.

Więcej…

Wysiadł z samochodu wprost pod inny samochód

Do wypadku doszło dziś rano na ul. Bagiennej w Gołdapi. Osoba, która wysiadła z samochodu wprost pod jadący inny samochód, trafiła do szpitala.

Więcej…

Banie Mazurskie

Ferie zimowe w GOKiP

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich zaprasza na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych.

Więcej…

Druhowie z Surmin w przedszkolu

Wczoraj druhowie z OSP w Surminach udali się z wizytą do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Baniach Mazurskich, do grup 6-latków oraz 3/4-latków. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą strażaków, wyjaśnieniu im, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną.

Więcej…

Grudniowe spotkanie DKK w Baniach Maz.

30 grudnia odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich. Przedmiotem dyskusji była książka amerykańskiej pisarki Sue Monk Kidd pt. " Sekretne życie pszczół”.

Więcej…

Świąteczny konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich rozstrzygnął I etap (gminny) konkursu świątecznego pt. „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”.

Więcej…

Bezpłatne kody do Empik Go dla czytelników

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich umożliwia dostęp do aplikacji Empik Go. Czytelnicy mogą uzyskać bezpłatne kody do ponad 70 tysięcy ebooków, audiobooków i podcastów.

Więcej…

Gmina Banie Maz. z czekiem na milion złotych

30 grudnia wójt Łukasz Kuliś odebrał czek na milion złotych, który gmina Banie Mazurskie wygrała w rządowym konkursie „Rosnąca odporność”.

Więcej…

Budżet gminy Banie Maz. uchwalony jednogłośnie

Rada gminy Banie Mazurskie podczas posiedzenia 22 grudnia uchwaliła budżet gminy na 2022 rok. Decyzja była jednogłośna, za głosowało 11 obecnych na posiedzeniu włodarzy.

Więcej…

Świerki dla proboszczów

23 grudnia wójt gminy Łukasz Kuliś spotkał się z proboszczami z terenu gminy Banie Mazurskie. Przekazał duchownym sadzonki świerka pospolitego, wyhodowane z nasion pobłogosławionych przez papieża Franciszka.

Więcej…

Wójt i sekretarz z świąteczną wizytą w przedszkolu

Wójt Łukasz Kuliś i sekretarz gminy Barbara Woźniak odwiedzili dzisiaj dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Baniach Mazurskich. Przynieśli im prezenty.

Więcej…

Dzieci poznały pracę strażaków

Wczoraj druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Surminach udali się z wizytą do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Baniach Mazurskich.

Więcej…

z życia placówek oświatowych

Nie ma grudnia bez spotkania z mikołajem

W grudniu dzieciom udziela się świąteczna gorączka - piszą listy, śnią o prezentach, wypatrują świąt i pewnego pana z długą białą brodą. 16 grudnia najmłodsza społeczność szkolna SP3 spotkała mikołaja nie w Laponii, a na Mazurach.

Więcej…

Magia nadchodzących świąt w SP3

Świąteczna atmosfera w klasie 1b z SP3 udzielała się od chwili przystrojenia choinki. Magię nadchodzących świąt pierwszoklasiści poczuli podczas klasowego spotkania opłatkowego.

Więcej…

Wigilia w Szkole Podstawowej w Boćwince

Grudzień jest tym miesiącem, na który czekamy z niecierpliwością. To czas wypełniony ciepłem, magią i radością oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Świąteczną atmosferę można było 17 grudnia wyczuć w Szkole Podstawowej w Boćwince.

Więcej…

Sukcesy dzieci z SP2 w świątecznym konkursie

Artyści ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi uczestniczyli w czwartej  edycji gminnego konkursu kolęd i pastorałek "Leć kolędo leć...".

Więcej…

Piekliśmy pierniki

9 grudnia był dniem bardzo pracowitym dla klasy 0A ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich, bowiem tego dnia piekły one pierniczki.

Więcej…

Uczniowie z Galwieć w bibliotece i w muzeum

17 grudnia Bibliotekę Publiczną w Gołdapi odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach. Dzieci z klas 1-3 zostali zapoznani z księgozbiorem wypożyczalni dla dzieci oraz z zasadami zapisania się do biblioteki. Starsi uczniowie wzięli udział w zajęciach z programowania.

Więcej…

Konkurs pt. „Śniegowy bałwan” w SP5

17 grudnia uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Śniegowy bałwan”, zorganizowanym przez mały samorząd uczniowski.

Więcej…

Akcja MEN „Razem na święta” w przedszkolu

Święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do niesienia pomocy, dlatego Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi po raz kolejny włączyło się w akcję „Razem na święta” zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej…

Świąteczne drzewko

Święta to miły czas, kiedy możemy sprawiać radość innym. Z tym pięknym gestem spotkały się najmłodsze dzieci z naszej szkoły. Na jednym z korytarzy pojawiło się świąteczne drzewko.

Więcej…

Boże Narodzenie w leśnej stajence w SP3

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, magii i czarów, czas okazywania sobie wzajemnej miłości. Aby podkreślić te wyjątkowe chwile, dzieci z zerówek SP3 przedstawiły jasełka.

Więcej…

Profilaktyka gołdapskiego smyka trafiła do kolejnej szkoły

Komendant powiatowy policji w Gołdapi insp. Dariusz Stachelek wspólnie z zastępcą burmistrza Gołdapi Joanną Łabanowską przekazał na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi materiały profilaktyczne o przygodach niesfornej dziewczynki Poli.

Więcej…

Nowa forma promowania czytelnictwa

W dzisiejsze przedpołudnie uczniowie klasy 1B ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich W Gołdapi wysłuchali bajki przedstawionej w teatrzyku kamishibai pt. „Prezenty świętego Mikołaja”, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi.

Więcej…

Urząd Miejski w Gołdapi informuje

Zapraszamy na ferie zimowe do Gołdapi

Urząd Miejski w Gołdapi zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z bogatej, przygotowanej specjalnie dla nich oferty spędzenia wolnego czasu.

Więcej…

Spotkanie z dostawcą ciepła na terenie gminy Gołdap

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że planowane jest zorganizowanie spotkania ze Stanisławem Andrysiewiczem, właścicielem zakładu dostarczającego  ciepło na terenie gminy Gołdap. Istnieje możliwość zadawania mu pytań pytań przez mieszkańców. Przesłać je należy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej…

W Gołdapi mamy świetne warunki do rekreacji i wypoczynku

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że w 2018 roku w ramach projektu „Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap” tuż obok gołdapskiej plaży miejskiej powstał plac zabaw. Przebudowane zostały sanitariaty, kuchnia polowa i budynek wypożyczalni sprzętu pływającego. Boisko do siatkówki plażowej zyskało nową trybunę, a nabrzeże pomost.

Więcej…

Przetargi ustne nieograniczone

Burmistrz Gołdapi ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

Więcej…

Ostatnie dni naboru wniosków

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że to już ostatnie dni naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

Więcej…

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Urząd Miejski w Gołdapi w Gołdapi informuje, że zarząd województwa zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące dwóch projektów uchwał sejmiku województwa.

Więcej…

Konsultacje społeczne programu opieki nad zwierzętami

Burmistrz Gołdapi zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022.

Więcej…

Dodatek osłonowy

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi od 4 stycznia w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.

Więcej…

Statystyki gminy Gołdap dot. mieszkańców

Urząd Miejski w Gołdapi podaje dane statystyczne dotyczące mieszkańców gminy za 2021 rok.

Więcej…

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej.

Więcej…