W miniony piątek w asyście pocztu sztandarowego WMOSG, 15 nowych funkcjonariuszy ślubowało ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone im zadania w Straży Granicznej. Słowa roty przyjął komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Inglot. Po szkoleniu funcjonariusze rozpoczną służbę na granicy polsko-rosyjskiej.

Komendant podziękował nowym funkcjonariuszom, że jako miejsce służby wybrali Warmińsko-Mazurski OSG. Podkreślił, że dzisiejszy dzień jest ważnym krokiem w ich życiu. Zaznaczył, by każdy funkcjonariusz Straży Granicznej zawsze miał na względzie dobro obywatela i Polski.

W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej czeka jeszcze na 30 kandydatów, którzy wypowiedzą słowa ślubowania i zasilą szeregi. Służba w SG to przede wszystkim stabilne zatrudnienie, dobra płaca i możliwość zdobywania nowych kwalifikacji. Funkcjonariusz Straży Granicznej na najniższym stanowisku służbowym w służbie stałej (po trzyletniej służbie przygotowawczej) do 26 roku życia otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ponad 4200zł. netto (zwolnienie od podatku od osób fizycznych dla osób poniżej 26 r.z.). Funkcjonariusz powyżej 26 roku życia otrzymuje miesięczne wynagrodzenie 3900zł, netto. Jak wygląda służba w tej formacji, procedura kwalifikacyjna, zarobki - odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na stronie http://wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Funkcjonariusze-nabor-do-sluzby-ZADZWON-tel-89-750-30-23.html

WMOSG