W miniony piątek nowi policjanci zasilili szeregi warmińsko-mazurskiej policji. Tym razem „służyć wiernie narodowi” uroczyście ślubowało 64 funkcjonariuszy. To trzecie ślubowanie w tym roku. Proces rekrutacji trwa, a liczba chętnych do podjęcia służby w policji na Warmii i Mazurach oraz spadek liczby wakatów wyraźnie pokazują, że możliwość pracy w tej formacji cieszy się dużym zainteresowaniem.

W gronie ślubujących jest 16 kobiet. Po ślubowaniu nowi funkcjonariusze odbędą szkolenie w jednej ze szkół policji, po którego zakończeniu wrócą do swoich jednostek: OPP w Olsztynie (18), KMP w Olsztynie (6), KMP w Elblągu (9), KPP w Braniewie (1), KPP w Ełku (5), KPP w Giżycku (1), KPP w Gołdapi (4), KPP w Kętrzynie (1), KPP w Mrągowie (5), KPP w Nidzicy (2), KPP w Ostródzie (2), KPP w Piszu (5), KPP w Szczytnie (2) i KPP w Węgorzewie (3).

Na początku lipca 2021 roku w regionie służbę pełniło 3515 policjantów. To grono powiększyło się o kolejne 64 osoby przyjęte do służby w połowie lipca. Spowodowało to, że liczba wakatów pozostałych do obsadzenia ledwo przekracza 1% możliwego stanu zatrudnienia. Do obsadzenia pozostało około 40 miejsc. Kto je zajmie, zdecyduje wynik procesu rekrutacji, który prowadzony jest przez pracowników sekcji doboru KWP w Olsztynie. Aktualnie w opracowaniu znajduje się około 300 kandydatur.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!