Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, nie będzie trzeba składać żadnego wniosku. Trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. Wyniesie 1250,88zł. brutto.

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900zł. brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000zł., czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100zł.

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego