Przygotowujemy się do wypłaty „14” emerytury, która trafi do naszych klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, pierwsze przelewy trafią na konta pod koniec października. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. 

Tzw. czternastka w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł. brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października br. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł. brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykład: pobierana emerytura wynosi 3000 zł. (3000 zł. - 2900 zł. = 100 zł.). Czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. (1250,88 - 100 zł. = 1150,88 zł.).

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona dla ok. 9,1 mln. emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln. świadczeniobiorców.

W kwietniu tego roku emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymali już trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł. brutto. Świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego