Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich dniach października wypłacił pierwsze czternaste emerytury. Kolejne wypłaty odbywać się będą zgodnie z terminami listopadowych wypłat świadczeń czyli 5, 6, 10, 15, 20 i 25 listopada.

Czternastka w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł. brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 roku miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń jest zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł. brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł. brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Przykład: pobierana emerytura wynosi 3000 zł. brutto, (3000 - 2900 = 100); czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. (1250,88 - 100 =1150,88).

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Ważne! Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

W kwietniu bieżącego roku emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymali już trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł. brutto. Świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.

Anna Ilukiewicz
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!