29 osób tworzy Społeczną Radę Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji. To przedstawiciele organizacji seniorskich, powiatów i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Nabór kandydatów odbył się jesienią ubiegłego roku. Na początku bieżacego roku podany został nowy skład rady. Powiat gołdapski reprezentuje Marek Miros, były burmistrz Gołdapi.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących społeczności województwa, w tym osób starszych. Główne cele funkcjonowania rady to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie, reprezentowanie środowiska seniorów, rzecznictwo praw i interesów osób starszych i ich środowisk, włączanie osób starszych w życie publiczno-społeczne, tworzenie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów. Członkami rady mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują w województwie warmińsko-mazurskim.

Skład Społecznej  Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego  II kadencji:

 1. Ludomira Murmyło – reprezentantka Elbląga
 2. Marek Gulda – reprezentant Elbląga
 3. Barbara Szpakowska-Bartyś – reprezentantka Olsztyna
 4. Sabina Dąbrowska – reprezentantka Olsztyna
 5. Krystyna Kralkowska – reprezentantka powiatu giżyckiego
 6. Wiesław Pietrzak – reprezentant powiatu węgorzewskiego
 7. Teresa Kaca – reprezentantka powiatu piskiego
 8. Zuzanna Obrycka – reprezentantka powiatu ełckiego
 9. Wojciech Rudnicki – reprezentant powiatu mrągowskiego
 10. Jerzy Konopko – reprezentant powiatu ostródzkiego
 11. Ryszard Kumelski – reprezentant powiatu nidzickiego
 12. Krystyna Kijewicz – reprezentantka powiatu bartoszyckiego
 13. Ryszard Ławrynowicz – reprezentant powiatu iławskiego
 14. Lech Bober – reprezentant powiatu nowomiejskiego
 15. Maria Magdalena Kaliszewicz – reprezentantka powiatu kętrzyńskiego
 16. Jolanta Adamczyk – reprezentantka powiatu lidzbarskiego
 17. Antoni Wąsowicz – reprezentant powiatu braniewskiego
 18. Roman Kotkowski – reprezentant powiatu działdowskiego
 19. Jadwiga Lipska – reprezentantka powiatu olsztyńskiego
 20. Marek Miros – reprezentant powiatu gołdapskiego
 21. Janusz Hendzel – reprezentant powiatu oleckiego
 22. Jerzy Giezek – reprezentant Polskiego Związku Działkowców Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
 23. Stanisław Walczak – reprezentant zarządu wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 24. Jerzy Smukowski – reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
 25. Lidia Lejszo – reprezentantka Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
 26. Aleksander Pieczkin – reprezentant Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
 27. Stanisław Brzozowski – reprezentant Biura Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 28. Wiesława Przybysz – reprezentantka Biura Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 29. Katarzyna Koplińska – przedstawicielka marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!