Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski zaapelował do prezydentów miast i starostów naszego regionu o stałe kontrolowanie przestrzegania przez właścicieli, zarządców i administratorów budynków obowiązku usuwania z dachów śniegu i lodu, w tym przede wszystkim w wielkopowierzchniowych obiektach użyteczności publicznej.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie. Wojewoda przypomina, że zaniedbanie przy odśnieżeniu dachów może grozić mandatami lub całkowitym zamknięciem obiektu.

- Odśnieżanie dachów jest koniecznością tak jak i odśnieżanie dróg - twierdzi Marian Podziewski. - W okresie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich dotyczy to hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych.

Wojewoda zwrócił się również z apelem do prezydentów i starostów o zintensyfikowanie działań podejmowanych wobec osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

- W okresie zimowym konieczna jest aktywność publicznych służb oraz monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych - mówi Marian Podziewski. - Proszę o dalsze prowadzenie akcji informacyjnych, w ramach których upowszechniane są dane adresowe placówek wspierających osoby bezdomne i ubogie w zakresie zapewnienia schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej.