Z dwudniową oficjalną wizytą w Berlinie przebywa wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski. Wczoraj, pierwszym dniu wizyty, wojewoda spotkał się z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Markiem Prawdą oraz kierownikiem wydziału ekonomicznego ambasady Tomaszem Kalinowskim, a także Danutą Dominiak-Woźniak, przedstawicielem ministra infrastruktury.

W trakcie spotkań Marian Podziewski przedstawił najważniejsze działania skutecznie łagodzące skutki kryzysu w regionie. Jako przykład podał funkcjonowanie Kolegium Ekonomicznego Wojewody badające społeczną i ekonomiczna koniunkturę w województwie. Kolegium tworzy zespół ekspertów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz z innych olsztyńskich uczelni wyższych, który analizuje sygnały zgłaszane np. przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego pod kątem ich zasadności i możliwości zmiany koniunktury. Dzięki takim działaniom w województwie warmińsko-mazurskim poddano ocenie i badaniom m.in. takie gałęzie przemysłu jak meblarstwo, przemysł drzewny, rolnictwo i strukturę zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia.

Zasadnicza część spotkań poświęcona była jednak zintensyfikowaniu współpracy polsko-niemieckiej. Możliwości w tym zakresie - zdaniem ambasadora Marka Prawdy i jego współpracowników - są duże. Ustalono, że w niedługim czasie w Berlinie dojdzie do roboczego spotkania przedsiębiorców skupionych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Olsztynie i SSSE (podstrefy w Ełku i Gołdapi) z ich potencjalnymi partnerami niemieckimi. Wcześniej strefy przygotują katalog branż planowanej współpracy.

Rozmawiano także o potrzebie wspólnej strategii związanej z opieką nad zabytkami. Ambasador Prawda przywołał tu temat Sztynortu, tak pięknie opisanego w książce Marion von Donhoff „Dzieciństwo w Prusach Wschodnich". Zarówno sam pałac, jak i historia rodziny Lehndorffów wzbudzają w Niemczech olbrzymie zainteresowanie i są języczkiem uwagi w stosunkach polsko-niemieckich. Nieograniczone wprost pole do popisu ma tu Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków.

Kolejnym ważnym powodem współpracy Polaków i Niemców jest historia II wojny światowej. W Gdańsku powstaje muzeum tej wojny, jest Muzeum Stutthof w Sztutowie, w pobliżu Kętrzyna jest Wilczy Szaniec. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że trzeba połączyć siły i stworzyć polsko-niemieckie miejsca pamięci z muzeami jako elementami tej sieci . Zachować mit, gdy odejdzie pokolenie, które ma osobiste doświadczenia i żyje emocjami wynikającymi z autentycznych przeżyć.

Podczas spotkania z Danutą Dominiak-Woźniak wojewoda Marian Podziewski poruszył potrzebę współpracy pomiędzy partnerami niemieckim w dziedzinie rozwoju infrastruktury drogowej o znaczeniu międzynarodowym ze szczególnym nastawieniem na komunikację z Obwodem Kaliningradzkim i Skandynawią, w ramach europejskiej sieci komunikacyjnej. Dotychczasowe doświadczenie minister Dominiak-Woźniak wskazuje na pilną potrzebę zdefiniowania branż , potrzeb i możliwości, aby skutecznie kojarzyć partnerów z najbardziej uprzemysłowionych regionów Niemiec. Najbardziej właściwym miejscem do tego typu skojarzeń jest Ambasada RP w Berlinie, której pracownicy gwarantują wysoką obsługę merytoryczną.


fot. biuro prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego