Wydział spraw obywatelskich i cudzoziemców warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który zajmuje się ewidencją ludności ustalił, że w naszym województwie od 2005 roku w rankingu najpopularniejszych imion wybieranych przez rodziców dla nowonarodzonych mieszkańców naszego regionu królują Julia i Jakub. W 2005 najczęściej nadawanymi dziewczynkom imionami były również: Wiktoria, Oliwia, Aleksandra oraz Natalia. Imiona najczęściej wybierane dla chłopców w tym samym roku to: Kacper, Mateusz, Szymon oraz Michał.

W 2009 imieniu Jakub ustępowały popularności takie imiona jak Kacper, Szymon, Bartosz oraz Mateusz. Dziewczynkom nadawano zaś najczęściej: Maja, Oliwia, Zuzanna oraz Wiktoria.