W 2009 roku w województwie warmińsko-mazurskim tysiąc trzysta siedemnaście par obchodziło pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Władze gmin, przy współudziale Urzędów Stanu Cywilnego, zorganizowały dla zaszczytnych jubilatów specjalne uroczystości. Łącznie odbyło się ich aż dwieście pięćdziesiąt dziewięć. Wszystkie miały charakter bardzo uroczysty i sentymentalny.

Warto dodać, że w ubiegłym roku czterdziestu dziewięciu mieszkańców naszego województwa obchodziło setną rocznicę swych urodzin. W zaszczytnym gronie osób urodzonych w 1909 roku znalazło się trzydzieści sześć pań oraz trzynastu panów.