Pokój wam!. Tymi słowami zmartwychwstały Chrystus pozdrowił swoich uczniów w Wieczerniku. W tym dniu uroczystym, który Pan uczynił, pozdrawiam Was i ja, Drodzy Diecezjanie, słowami Zmartwychwstałego: Pokój wam!. W tych słowach streszcza się Jego orędzie. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi całej ludzkości pokój. Oto Dobra Nowina Wielkiej Nocy. Pokój, który przyniósł Jezus na świat, jest owocem zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Pokój, którego doświadczamy, jest wielkim darem Pana oraz źródłem miłości i miłosierdzia. Dar Chrystusowego pokoju niesie pojednanie człowieka z Bogiem, z samym sobą, bliźnim oraz z całym światem. Aby ten dar otrzymać, trzeba jeszcze bardziej uwierzyć w Zmartwychwstałego Pana. Tylko Chrystus może nadać kierunek naszemu życiu. Tylko Chrystus może napełnić nas nadzieją na przyszłość. On pragnie, byśmy byli świadkami Jego zmartwychwstania i budowniczymi pokoju.


Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Świadkami Zmartwychwstania były niewiasty jerozolimskie oraz Apostołowie, którzy ujrzeli pusty grób i brali udział w chrystofaniach. Umocnieni pokojem Zmartwychwstałego Chrystusa dali świadectwo o Jego zmartwychwstaniu, niosąc orędzie pokoju, miłości i miłosierdzia aż po krańce ziemi. Sam św. Piotr to potwierdza: A my jesteśmy świadkami wszystkiego. Świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa byli także ci, którzy przyjęli orędzie wielkanocne i przekazywali je z pokolenia na pokolenie. Niektórzy świadczyli o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym aż do przelania krwi. To świadectwo niewiast jerozolimskich, Apostołów oraz braci i sióstr wszystkich stuleci my przyjmujemy z wiarą. Nasza wiara zbudowana jest na fundamencie tych pierwszych świadków Zmartwychwstałego Chrystusa i uczy nas, że w naszym życiu śmierć nie będzie miała ostatniego słowa, ponieważ naszą nadzieję złożyliśmy w Chrystusie.

Dzisiejszy świat potrzebuje Chrystusa, Jego Ewangelii, Jego obecności, porządku wypływającego z Jego przykazania miłości, ażeby cieszyć się pokojem. Jesteśmy wezwani do dawania w naszych środowiskach świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie, który jest obecny w Eucharystii. Dawać świadectwo, to żyć w łasce uświęcającej, często uczestniczyć we Mszy Świętej i adorować Najświętszy Sakrament. To powtarzać za pierwszymi chrześcijanami: Nie możemy żyć bez Eucharystii. Zachęcam Was w ten dzień, który Pan uczynił, abyście pośród różnych zajęć codziennego życia naśladowali uczniów zmierzających do Emaus. Słowami Apostołów: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił zapraszajcie Jezusa Zmartwychwstałego, który objawia się przy łamaniu chleba. Umacniajcie się Chlebem eucharystycznym i z niego czerpcie siłę, by w dzisiejszym świecie dać świadectwo wierze oraz miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem, jakie przeżywacie w czasie każdej Mszy Świętej, przemienia Was w nowych ludzi, bardziej radosnych i miłujących się. Przeżywamy te święta w Roku Kapłańskim, uświadamiajmy więc jeszcze bardziej, że nie byłoby Eucharystii bez posługi kapłanów. Dlatego też posługę kapłanów otaczajcie modlitwą, życzliwością oraz wypraszajcie nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Siostry i Bracia w Zmartwychwstałym Panu! Na święta Wielkiej Nocy życzę odwagi, pokoju i radości, jakie daje spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, żywym oraz prawdziwym w każdej Mszy Świętej. Niech przez celebrowanie pamiątki naszego zbawienia wzmacnia się w nas nadzieja Zmartwychwstania i trwa w naszych rodzinach oraz w sercu każdego z nas. Idźcie w przyszłość z Chrystusem Zmartwychwstałym, stając się Jego świadkami.

+ Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki