KRAJ. W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

KRAJ. W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

KRAJ. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Poinformowała o tym prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Obecnie ponad 300 warmińsko-mazurskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest już bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa. Pozostałe 2100 terytorialsów z Warmii i Mazur jest gotowych podjąć takie działania w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

WARMIA I MAZURY. Dziś odnotowano 3 nowe przypadki zakażenia koronawirusem osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Łącznie zakażonych zostało 20 osób. Wśród nich nie ma osób z powiatu gołdapskiego.

OLSZTYN. Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej informują o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej.

KRAJ. W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.

Od 15 marca do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny na przejściu granicznym w Gołdapi.

KRAJ. W związku z nieuzasadnioną paniką wywołaną w trakcie pandemii koronawirusa, policja apeluje o rozsądek, odpowiedzialność i niepowielanie kłamstw!

DIECEZJA EŁCKA. Zgodnie z dzisiejsza decyzją państwowych, we mszach świętych uczestniczyć może maksymalnie 50 osób. Dziś też ks. biskup ełcki Jerzy Mazur udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do dnia 29 marca br.

WARMIA I MAZURY. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku wszczęli 56 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto prawie 527 obcokrajowców i stwierdzono, że blisko 60 osobom powierzono pracę nielegalnie.

KRAJ. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

GĄSKI. Uwaga kierowcy jadący w kierunku Ełku. Jak informuje nasz czytelnik, w Gąskach na DK65 wywróciła się ciężarówka. Droga jest w tej chwili jest przejezdna, ale bardzo możliwe, że wkrótce zostanie całkowicie zablokowana.

KRAJ. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że podjęta została decyzja o zamknięciu od poniedziałku na dwa tygodnie wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych. Od jutra nie powinno być w szkołach już zajęć lekcyjnych.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Wojewoda warmińsko-mazurski informuje, że zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności.

KRAJ. Decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” emeryci otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.

SUWAŁKI. Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki, w którym na co dzień trenuje i gra dwóch gołdapian: Dawid Rusak (uczeń LO Gołdap na pozycji Libero) i Bartosz Mikielski (uczeń ZSZ Gołdap na pozycji rozgrywającego), trzeci rok z rzędu zdobył mistrzostwo województwa podlaskiego w kategorii juniorów.

KRAJ. Od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59 obowiązują stopnie alarmowe: 2 stopień BRAVO - na obszarze województwa małopolskiego, 1 stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1 stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Polski.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje rozporządzenie nr 1 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.