KĘTRZYN. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej podziękował funkcjonariuszom, którzy reprezentowali oddział w 10 dyscyplinach sportowych SG, wpisanych do kalendarza imprez sportowych w 2019 roku.

KRAJ. #zadaNIE domowe. Mniej, a lepiej. Opracujmy szkolne zasady zadawania prac domowych! Wspólna akcja nauczycieli i RPO zbiega się w punkt z postulatami Ministra Edukacji Narodowej. Ale to, czy się uda, zależy od szkół, od nauczycieli, od rodziców. Ważne, by mieli szansę się nad tym problemem zastanowić.

GUSIEW. Park pamięci to jedna z atrakcji w Gusiewie - partnerskim mieście Gołdapi. Rowerowa Goldap zwiedziła go podczas naszej październikowej wycieczki do tej miejscowości.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego od 1 listopada działać będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

OLSZTYN. Radny wojewódzki Jarosław Słoma poinformował na facebooku, że złożył interpelację w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa.

GUSIEW. Дом Офицеров w Gusiewie to jedna z atrakcji tego miasta. To dawny Niemiecki Dom Strzelców. Budynek powstał w latach 1911-1912. Został zaprojektowany przez Lemma i Nornemanna - architektów z Królewca.

OLSZTYNEK. Dożynki wojewódzkie odbyły się w niedzielę w Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznym w Olsztynku. Z nagrodami o wartości 2,4 tysiąca złotych wróciły z imprezy Folkowe Dziewuchy w Nowoczesnym Wydaniu z Bań Mazurskich. Nagrodę w wysokości 1000zł złotych otrzymało też KGW „Sękacz” w Kiekskiejmach.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Adresowany jest on do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.

KĘTRZYN. W ubiegłym tygodniu odbyły się trzydniowe zawody o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Do walki stanęło 11 czteroosobowych drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne SG z całej Polski. Natomiast młodzież ze szkół średnich rywalizowała o tytuł „Jak Najlepsi w Straży Granicznej”.

EŁK. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zabezpieczyli papierosy z przemytu o szacunkowej wartości prawie 28 tysięcy złotych. Mieszkaniec powiatu ełckiego nielegalne wyroby tytoniowe przewoził taksówką.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W dniach 14 i 15 września prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepieniami objęty zostanie teren: powiatu ełckiego, gminy Giżycko, gminy Kruklanki, gminy Miłki, gminy Wydminy, powiatu oleckiego; gminy Biała Piska, gminy Orzysz, gminy Pisz, powiatu gołdapskiego i powiaut węgorzewskiego.

WARMIA I MAZURY. Od 10 do 19 września, w związku z planowanym remontem sieci energetycznej po stronie rosyjskiej, na drogowych przejściach granicznych z obwodem kaliningradzkim będzie czasowo wstrzymana odprawa osób i środków transportu.

KRAJ. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

WARMIA I MAZURY. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku sierpnia na polsko-rosyjskiej granicy zatrzymali 12 osób.

WARMIA I MAZURY. 253 cudzoziemców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami. To wynik kontroli przeprowadzonej od początku roku przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

KRAJ. Studenci i uczniowie, pobierający rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie mają obowiązek zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie nadpłaconego świadczenia.

WARMIA I MAZURY. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w minionym miesiącu zatrzymali 25 osób. Podróżnych poszukiwał polski wymiar sprawiedliwości za nieuregulowane kary grzywny na łączną kwotę prawie 66 tys. zł.

POWIAT SUWALSKI. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali Rosjanina, który próbował wręczyć 800 euro łapówki w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

OLSZTYN. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, który odbywa się w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Jak informuje wydział IGR WM UW, do wojewody do 26 lipca wpłynęły wnioski 48 gmin o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 693 gospodarstwach rolnych na powierzchni 23785ha.

POWIAT SUWALSKI. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zabezpieczyli białoruskie papierosy z przemytu o szacunkowej wartości prawie 50 tys. zł. Nielegalny towar przewoził obywatel Litwy, zatrzymany do kontroli drogowej w powiecie suwalskim.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowała na swojej stronie internetowej ranking najbogatszych samorządów w Polsce w 2018 roku. Powiat gołdapski znajduje się na 137 miejscu wśród powiatów (na 314 sklasyfikowanych), zaś Gołdap na 84 wśród miast powiatowych (na 267 sklasyfikowanych). Banie Mazurskie wśród gmin wiejskich jest na miejscu 1267, zaś gmina Dubeninki na miejscu 854 (na 1548 sklasyfikowanych).

WARMIA I MAZURY. Wczoraj mieszkaniec obwodu kaliningradzkiego około godziny 11:30 stawił się do odprawy na kierunku wyjazdowym z RP na drogowym przejściu granicznym w Gołdapi. Granicy nie przekroczył, został zatrzymany.

EŁK. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ujawnili nielegalne papierosy i spirytus o szacunkowej wartości 111 tys. zł. Właściciel towarów odpowie za posiadanie wyrobów bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy.

OLSZTYN. 4 lipca w Olsztynie w odbyło się spotkanie wojewody z reprezentantami naszego województwa na XXXVI Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym, rozegranych w dniach 13-14 czerwca w Częstochowie.

KRAJ. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami: Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region zapraszają do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”.

KRAJ. Zgodnie ze zmianami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od lipca 2019 roku świadczenie będzie również przysługiwało na pierwsze dziecko i na każde dziecko niezależnie od dochodu w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ROSJA. - Regionalne centrum turystyczne obwodu kaliningradzkiego ogłosiło zasady przyznawania bezpłatnych wiz elektronicznych, także dla obywateli Polski i Litwy. - informuje na swoje stronie Przegląd Bałtycki.